Про організацію

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


33028, м. Рівне, проспект Миру, 7-А
E-mail: rivneorp@icc.rv.ua

Історична довідка

Як свідчать архівні документи перші профспілкові осередки в Україні були створені понад сто років тому, у зв’язку з розвитком промисловості і виникненням робітничого класу.

Профспілка працівників освіти і науки України веде відлік своєї історії з 1919 року. ІІ Всеросійський з’їзд учителів-інтернаціоналістів визнав за необхідне організувати Всеросійську спілку працівників освіти і соціалістичної культури.  

15 липня 1944 року було створене Рівненське обласне оргбюро спілки працівників початкової та середньої школи у складі  5 осіб. Головою оргбюро був призначений заступник завідуючого облвно В.Є. Чаленко. 

До 10 жовтня 1944 року районні оргбюро були створені по усій області. До їх складу увійшли кращі вчителі. Кандидатури погоджувалися та затверджувалися райкомами партії.

Районні оргбюро облікували членів спілки, збирали членські внески, приймали та поновлювали членів профспілки, надавали допомогу райвно у відновленні шкіл та налагодженні навчального процесу.

За рішенням ЦК профспілки вчителів 28-29 грудня 1944 року відбулася обласна профспілкова конференція, в роботі якої взяли участь 56 делегатів від 24 районів. 

Членами профспілки в області на той час були вже 50 відсотків учителів. На кінець 1944 року у закладах освіти області працювали 49 місцевкомів та понад 120 профорганізаторів. 

Наприкінці 1950 року профспілкова організація освітян охоплювала понад 93 відсотки працівників навчальних закладів області та студентів. Профспілкові та державні освітянські органи опікувалися умовами навчання та побуту студентів.

У 1956 році освітянська профспілка була перейменована у Профспілку працівників освіти. А вже у жовтні 1957 року вона стала називатися Профспілкою працівників освіти, вищої школи і наукових установ. Аналогічну назву почала носити й Рівненська обласна організація профспілки освітян.

 

Напрямки роботи профспілкової організації освітян були різноманітні:

  • виявлення бездоглядних дітей, їх облік, оформлення документів на опіку та всиновлення;
  • організація дозвілля та оздоровлення членів профспілки й членів їхніх сімей;
  • контроль за дотриманням трудового законодавства, техніки безпеки
  • законодавчих актів про оплату праці, за правильністю надання соціальних послуг та матеріального забезпечення соціального страхування;
  • організаційно-масова робота;
  • участь у підготовці до нового навчального року;
  • організації соціалістичного змагання між колективами шкіл та цілими районами;
  • вирішення проблем студентського самоврядування та побуту;

тощо.

Якісно новий етап в історії профспілкового руху в Україні взагалі й в історії освітянської профспілкової організації Рівненщини, зокрема, розпочався у роки так званої перебудови та після здобуття державної незалежності. Попри всі труднощі та негаразди у цей період, професійні спілки повернулися до виконання своєї головної і першорядної функції - захисту соціально-економічних інтересів та прав найманих працівників. 

У червні 1995 року, після припинення повноваження Рівненського обласного комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ, його правонаступницю стала Рівненська обласна рада профспілки.

Сьогодні Рівненська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України об’єднює 3 міські, 15 районних, 1 райміську,  916 первинних профспілкових організацій, в тому числі 7 - у ВНЗ. На профобслуговуванні в обласній раді Профспілки перебуває 33 первинні профспілкові організації.

На обліку в обласній організації  Профспілки - біля 58 тис. членів Профспілки, в тому числі 15 тис. студентів.

Діяльність обласної ради спрямована на обстоювання соціально-економічних прав та інтересів працівників, студентської молоді, підтримку стабільності в трудових колективах закладів освіти, здійснення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства. Стало неухильним правилом оперативне реагування на проблеми, пов'язані з дефіцитом фінансового і матеріального забезпечення галузі. З цією метою використовуються усі, передбачені чинним законодавством, форми й методи роботи, засоби впливу на владні структури, привернення їх уваги до сфери освіти.

Обласною організацією Профспілки, її виборними органами вирішуються питання дотримання законодавства про освіту, підвищення соціального статусу педагогічних та науково-педагогічних працівників, своєчасну виплату заробітної плати, щорічних відпусток, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків, надбавок за окремі види діяльності, сприяння у розв'язанні їх житлово-побутових питань, забезпечення безпечних умов праці, зміцнення профспілкового руху, посилення внутріспілкової роботи, підвищення мотивації профспілкового членства, навчання профактиву, захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти, тощо.

Усі профспілкові працівники – ті, які працюють на виборних посадах, штатні і не звільнені, профспілковий актив – це авангард профспілкового руху, якому випала важка, проте почесна місія: відстоювати інтереси трудівників. Всі вони заслуговують на повагу і шану від людей. 

На сьогодні для профспілки основними залишаються завдання організаційного зміцнення, виконання своїх основних функцій у захисті прав та інтересів членів профспілки, у збереженні за ними робочих місць, гарантованої мінімальної заробітної плати, створення безпечних та здорових умов праці.

За час свого існування Профспілка доводить, що вона є єдиною реальною діючою силою, яка відстоює трудові права працівників на гідні та безпечні умови праці, прагне до забезпечення гідного життєвого рівня працівників галузі, домагається повернення престижності педагогічної професії.

 

 

Протягом всього періоду діяльності обласної профспілкової організації виборний орган очолювали компетентні профспілкові лідери, які забезпечували ефективне розв'язання освітянських проблем, здійснення соціально-економічного і правового захисту членів профспілки, вживали заходів щодо налагодження і вдосконалення соціального партнерства між роботодавцями і профспілкою, конструктивно співпрацювали з органами управління освітою.

Зокрема, це:

Гнат Пилипович САФОНОВ / 1944-1950 p.p./;

Антоніна Андріївна БЛЬОСТКЇНА / 1950-1958 p.p./;

Олександра Григорівна ЗАРІЦЬКА/ 1958-1963 p.p./;

Раїса Данилівна БОГДАНОВА / 1963-1976 p.p./;

Григорій Назарович СИРОТА / 1976-1985 p.p./;

Ростислав Миколайович КАРПЕЦЬ / 1985-1999 p.p./;

Юрій Ісакович КРАВЕЦЬ з грудня 1999 року, очолює обласне профоб'єднання.

Вузлики на пам'ять

Гімн профспілок